Az Adhat Vonalon keresztül a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület számára befolyt adományok 2020. évre vonatkozó elszámolása

1.      A beérkezett hívásokból és üzenetekből származó adomány teljes összege

217.963.- Ft

2.      Ebből a telefonszolgáltatók részére átadott díj

10.898.- Ft

3.      Az adománygyűjtő szervezet által saját működési költségre felhasznált keret (adományközvetítői díjak)

81.020.- Ft

4.      A szervezet által a rászorulók megsegítésére felhasználható összeg

126.045.- Ft

5.      Adományban részesítettek száma

12 gyerek

6.      A gyűjtésből befolyt adomány felhasználása

A támogatásból 2020-ban 12 rászoruló, hátrányos helyzetű gyerek kaphatott lovasterápiás fejlesztő foglalkozást a Gyermekmentő Szolgálat fóti Lovasterápiás Központjában.

A lovasterápia egy olyan gyűjtőfogalom, mely magába foglalja mindazokat az orvosi indikáció alapján terápiás céllal alkalmazott, kezelés jellegű, egyéni, vagy csoportos fejlesztéseket, melyek a lovaglás, illetve a lóval való foglakozás és tevékenységek hatásait használják fel.

A központi idegrendszer sérülésére visszavezethető mozgászavarok, a szellemi sérülések, mint az autizmus vagy a fejlődésbeli elmaradás, az emocionális élet zavarai, a magatartás- és tanulási zavarok esetén egyaránt alkalmazható a lovasterápia. Lovas és ló kapcsolatának alakulása alapvető, meghatározó élmény. A lovakkal való foglalkozás megadja a függetlenség élményét és fejleszti a felelősségtudatot.

Fóti Lovasterápiás Központunkban szakembereink 2001 óta tartanak lovasterápiás fejlesztő foglalkoztatásokat fogyatékkal élő gyermekeknek.