„Mozgással az egészségért.”

Az idei első nyári napközis tábort - 2023. június 26-30-ig - Bozori Gabriella gyógypedagógus-lovasterapeuta, a Fóti Lovasterápiás és Oktató Központ vezetője tartotta a lovasterápiára járó kis lovasoknak. Rengeteg izgalmas programon vehettek részt a gyermekek. A tábor célja az volt, hogy különböző mozgásos élményeken, tapasztalatokon keresztül fejlődjenek a résztvevők motoros képességei a nagymozgások, a finommozgások, az egyensúly, a mozgástervezés tekintetében.

lovastábor2

Tevékenységek:

- Lovasterápia: gyógypedagógiai lovaglás és lovastorna elemek, játékok (egyensúly, akaratlagos mozgások, cselekvéstervezés, kooperáció fejlesztése)

- Lóápolási, gondozási, lóvezetési feladatok (nagymozgások, finommozgások, cselekvéstervezés fejlesztése)

- Egyéni és csoportos játékok a lovakkal és a lovak körül

- Ismerkedés a lovas sportokkal (díjlovaglás, díjugratás, military)

- Ismerkedés a vizes sportokkal (az úszás alapjai, vízbiztonság kialakítása, hidroterápia)

- Túrázás, kirándulás a természetben (akadályverseny, mozgásos kihívások teljesítése)

- Kedvenc sportszerem, sportágam bemutatása, mit sportolok, ehhez kapcsolódóan rajzverseny

- A tánc, mint mozgás és sport (néptánc alapok, társastánc alapok)

- Szervezett, játékos szabadidős foglalkozások

A fenti célok megvalósulását a lovasterapeuta szakembereken kívül zeneterapeuta, gyógytornász, szomatopedagógus, balett tanár és fejlesztő pedagógus is segítette.

lovastábor5

Pszichológiai lovasterápiás tábor 07.03-07.

Második táborunk július 03-07-ig tartott Auth Zsófia pszichológus-lovasterapeuta vezetésével.

„A pszichológiai lovasterápia során nagy hangsúlyt fektetünk a lovak úgynevezett visszatükröző funkciójára. A lovak nagyon érzékenyen és empatikusan reagálnak a velük dolgozó személyek viselkedésére, érzelmeire, hangulataira. A terápia alapja, hogy a lovak indirekt módon, előítéletek nélkül az „itt és mostban” reagálnak a különböző pszichés problémákkal küzdő gyermekekre is. A világos határok és viselkedés ugyan úgy, mint az egyértelmű kommunikáció nagyon fontos tapasztalat a lovakkal való interakcióban. Maga a terápiás helyzet is egy háromszögben zajló interakció a ló, a gyerek és a terapeuta között, mely a szociális tanulás és tanítás alapját képezheti.”

lovastábor3

Főbb tevékenységek a program során:

- Földi munka (a ló megközelítése, kontaktus felvétel, kapcsolatteremtés és fenntartás a lóval, lóvezetéses feladatok, követéses játékok)

-  „Helyem a ménesben” – helyem a csoportban (saját ménes megalkotása, lovas szoborcsoport létrehozása – ezek megbeszélése, értelmezése)

-   Lovaglás futószáron (aktivizálás, bátorságpróba, kalandok, kihívások)

- Lóápolási, gondozási feladatok (empátia, felelősségvállalás, kitartás, feladattudat, kudarctűrés  fokozása, szeretet, barátság, bizalom élményének megélése)

- Lovas élményfeldolgozás (dramatikus elemek, művészetterápiás és zeneterápiás eszközökkel)

-  Szervezett, játékos szabadidős foglalkozások

A fenti programot lovasterapeuta szakemberek és külsős terapeuták bevonásával valósítottuk meg.

Lovasterápiás tábor 07.11-14.

A harmadik tábor július 10-14-ig zajlott Réti Boglárka, gyógypedagógus-lovasterapeuta vezetésével. A tábor  fő célja az volt, hogy a lovasterápiás foglalkozásokon kívül olyan kiegészítő terápiás tevékenységeket szervezzünk a gyerekeknek, melyek a motoros funkcióik fejlődését segítik elő. Kutyaasszisztált foglalkozáson fejleszthető a testkép, a téri tájékozódás, az ügyesség, a bátorság, a mozgáskoordináció. A szabadtéri játszótéri elemek (akadálypálya, játszótéri játékok, homokozó, trambulin), valamint a gyerekeknek szervezett szabadidős programok (körjáték, óriás rajztábla, vizes játékok, buborékfújás, kézműves foglalkozás) is mind a mozgásfejlesztést szolgálták.

A tábor programjának megvalósításában mozgásfejlesztő szakember, kutyaterápiás szakember, gyógypedagógus és lovasterapeuta kollégák működtek közre.

lovastábor8

Tevékenységek:

- Lovasterápia: lovaglás vezetett lovon a terepen, lovaglás vezetett lovon voltizsálással, alapozó jellegű feladatok végzése lóháton, karikákkal, labdákkal, babzsákokkal, páros voltizs gyakorlatok vezetett lovon.

- Lóvezetés és szőrén lovaglás akadálypályán

-  PEK torna, finom és -nagymotorika fejlesztése

- Kutyaasszisztált mozgásfejlesztés

-  Gyermekjóga foglalkozás

-  Vizes fejlesztőjátékok

A táborok amellett, hogy rengeteg élményt nyújtottak a résztvevőknek, a terápiás céljaink megvalósulását is nagymértékben elősegítették.

Komplex élmény- és lovasterápiás tábor

Az idei nyár utolsó lovasterápiás táborát 07.17-21-ig tartottuk Bozori Gabriella gyógypedagógus-lovasterapeuta vezetésével. A tábor célja az volt, hogy minél több olyan élményben részesítsük a gyerekeket, amelyek elősegítik pszichés és motoros funkcióik fejlődését.

lovastábor9

Az öt napos program során az alábbi tevékenységekben vehettek rész a gyerekek:

-  Lovasterápia: egyéni és csoportos gyógypedagógiai lovaglás és lovastorna

- Lóápolási, gondozási, lóvezetési feladatok

- Egyéni és csoportos játékok a lovakkal és a lovak körül (lófodrászat, lovak jelmezbálja, lócsemege készítése)

- Fejlesztő foglalkozás terápiás kutya részvételével

- Zeneterápia

- Kognitív fejlesztő foglalkozás

- Lovas kvíz

-   Kézműves foglalkozás a környezettudatosság jegyében

- Szenzoros integrációt fejlesztő játékok

- Mozgásfejlesztő játékok: sorverseny, tornatermi mozgásfejlesztés, akadálypálya teljesítése

-  Szervezett, játékos szabadidős foglalkozások.

A programok megvalósulását meghívott külsős szakemberek is segítették saját kollégáink mellett.